Cor Hyn a Cor Iau

Cor Hyn a Cor Iau yn canu Iesu Yw gan Gareth Glyn yn cyngerdd dathlu 18 Oed yr Ysgol yn Canolfan Mileniwm
Youth Choir and Children's Choirs singing Iesu Yw by Gareth Glyn at the Glanaethwy 18 year celebration concert

Cor Iau

Cor Iau yn y Cyngerdd Dathlu Penblwydd Glanaethwy yn 18 Oed
Youth Choir at the Glanaethwy 18 year Birthday Celebration

Cor Glanaethwy

Cor Glanaethwy yn y cyngerdd Canolfan Mileniwum dathlu Glanaethwy yn 18 mlwydd oed
Glanaethwy Choir at the Millenium Centre for Glanaethwy's 18 year birthday celebration concert

Cor Glanaethwy

Cor Hyn yn y cyngerdd Canolfan Mileniwum dathlu Glanaethwy yn 18 mlwydd oed
Youth Choir at the Millenium Centre for Glanaethwy's 18 year birthday celebration concert

Croeso i : Ysgol Glanaethwy : Welcome

Croeso mawr i wefan Ysgol Glanaethwy Bangor. Mwynhewch eich ymweliad!

Welcome to Ysgol Glanaethwy Bangor's website. Enjoy your visit!

Cor Glanaethwy ar rhaglen Britain's Got Talent Nos Sadwrd 11eg Ebrill 2015 / Cor Glanaethwy on Britain's Got Talent Show 11th April 2015

Use our hash tags #corglanaethwy #bgt #bgt2015


Coming SoonHyfforddiant Unigol / Individual Training

Gan fod y galw am wersi / hyfforddiant unigol wedi cynyddu'n ddiweddar byddwn yn cynnig sesiynau wythnosol o hanner awr o fis Medi ymlaen. Bydd y sesiynau yma ar gael i aelodau'r ysgol am bris o £12 y wers. Cynigir hyfforddiant i'r rhai hynny sy'n awyddys i ddatblygu sgiliau perfformio fel unigolion ym meysydd llefaru, actio a chanu, boed hynny yn baratoi ar gyfer cystadleuaeth, clyweliad neu arholiad, neu er mwyn datblygiad personol yn unig.

The Arts

As the demand for individual lessons / training has increased recently we will be offering weekly half-hour sessions from September onwards. The sessions are available to members of the school at a cost of £ 12 per lesson. Training will be offered to those who are keen to develop performance skills as individuals in the areas of speaking, acting and singing, whether in preparation for competition, audition or exam, or for personal development only.

mwy / more

Latest News Latest News

Click here to read the latest news from Ysgol Glanaethwy.

Gwasgwch yma i ddarllen y diweddaraf am Ysgol Glanaethwy.

mwy / more