Archif / Archives: 2008

Last Choir Standing


Haf 2008 oedd un o gyfnodau prysuraf yn hanes yr ysgol. Pan oeddan ni’n danfon DVD o’r côr h?n yn canu dwy gân i’r BBC yn Llundain tua mis Mawrth ddaru ni rioed freuddwydio y byddem i gyd yn gorfod aberthu ein holl wyliau haf y flwyddyn honno i baratoi a pherfformio yn y gyfres. A deud y gwir, doedd ganddon ni ddim syniad be’n union oedd y rhaglen pan oeddan ni’n rhoi ein henwau ymlaen i gystadlu. Dim ond […]

Tags: , , , , , , , , ,