Archif / Archives: 2010

Shaoxing China


  Roedd y daith i Shaoxing yn 2010 yn un o’r teithiau mwyaf mentrus yn hanes yr ysgol. Cawsom wahoddiad i gystadlu yn y World Choir Games trwy ennill yng Ngwyl Gerdd Musica Mundi ym Mwdapest, Hwngari, yn 2007. Yno, fe ddaethom i’r brig yng nghategori’r Corau  Ieuenctid, ac roedd hynny wedyn yn arwain at wahoddiad i gynrychioli Cymru yn y World Choir Games yn 2010. Yn yr wyl ryngwladol gall bob côr gystadlu mewn uchafswm o dri categori ac […]

Blog Fidio o Shaoxing, Video Blog


Blog Fidio gan rai o hogiau Côr Glanaethwy sydd hefyd yn actorion ar y gyfres deledu “Rownd a Rownd” Video blog from some of the boys from Côr Glanaethwy who are also actors on the television series “Rownd a Rownd” Diolch i dudalen YouTube – “chwyrligwgan”

Glanaethwy ar y BBC!


Ysgol Glanaethwy ar rhaglen deledu or un enw… Ysgol Glanaethwy on a BBC programme simply called “Glanaethwy” Cliciwch y link i ddarllen mwy… Click the link to read more… LINK

Tags: , , ,