Adult Choir / Cor Oedolion


Adult Choir / Côr Oedolion

Rydym wedi cychwyn côr oedolion yn gymysgedd o rieni a chyfeillion yr ysgol. Os oes gennych ddiddordeb yna cysylltwch a Cefin ar 07702595426 neu dowch draw i’r ysgol ar nos Lun, am 7.30.pm. am sgwrs

CLICK TO EMAIL US  / GWASGWCH I EBOSTIO

We have started an adult choir of a mixture of parents and friends of the school. If you are interested then please contact Cefin on 07702595426 or come along to school on Mondays, for 7.30.pm. for an informal chat.

Adult Choir Ysgol Glanaethwy Bangor

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sylwadau ac Ymatebion / Comments & Responses

Sylwadau ar gau / Comments are closed.