Welsh Learner Workshops / Gweithdai Dysgwyr Cymraeg

This is to let you know that Ysgol Glanaethwy will be starting a new workshop for Welsh learners from September 2012. This class is specifically designed to help the young Welsh learner to fast-track and develop his/her language skills through the medium of performance. The workshops are designed for children in years 4, 5 and 6, and the cost of each workshop will be £14 a lesson.

Established in 1990, Glanaethwy was the first Welsh medium Performing Arts School in Wales and since then have gone on to win top awards at International Level, including the Barclays Music Theatre Awards, the Llangollen International Eisteddfod, Sainsburys and BBC Choir of the Year, and the senior choir were also runners up on the popular BBC series “Last Choir Standing”. In 2010 they won two gold and one silver award at the World Choir Games in Shaoxing, China.

This new language workshop would run over a period of two years and would teach Welsh to your children in a weekly evening class through dramatic and musical activities, building confidence in communication skills in a second language. After the two year period the pupil could then join one of the mainstream classes if they wanted to continue with the workshops. Therefore if your child enjoys the performing arts and is keen to master his/her second language in a vibrant and friendly environment then contact us for more information on 07702 595 426 or via our contact form


Mae hwn i’ch hysbysu fod Ysgol Glanaethwy yn cychwyn gweithdai i ddysgwyr yr iaith Gymraeg o fis Medi 2012. Mae’r dosbarth wedi ei gynllunio i roi cymorth i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau ail-iaith yn gyflym ac yn effeithiol trwy gyfrwng perfformio. Mae’r gweithdai wedi eu cynllunio ar gyfer plant blynyddoedd 4, 5 a 6, a’r tâl wythnosol fyddai £14 y wers.

Ers ei sefydlu nôl ym 1990 mae’r ysgol wedi ennill gwobrau rhyngwladol gan gynnwys y Barclays Music Theatre Awards, y Sainsburys Choir of the Year, a daeth y côr h?n hefyd o fewn trwch blewyn i ennill y wobr gyntaf yn y gyfres boblogaidd “Last Choir Standing”. Ac yn 2010 fe ennillon nhw ddwy wobr aur ac un wobr arian yn y World Choir Games yn Shaoxing, Tsieina.

Bydd y gweithdai iaith newydd yn rhedeg dros gyfnod o ddwy flynedd a’r nod fyddai dysgu’r Gymraeg trwy weithdai wythnosol trwy gyfrwng drama a cherddoriaeth, fyddai’n rhoi hyder i’r plant mewn sgiliau cyfathrebu yn yr ail-iaith. Wedi dwy flynedd byddai’ch plentyn yn ddigon rhugl i ymuno âg un o’r ddosbarthiadau prif-ffr?d yr ysgol tai o neu hi yn dymuno gwneud hynny. Felly os yw eich plentyn chi yn mwynhau’r celfyddydau perfformio ac yn awyddus i feistroli ei ail iaith mewn awyrgylch fywiog a chyfeillgar yna cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth ar 07879 472 776 neu ar e-bosd drwy ein ffurflen