Cysylltwch drwy ebost / Contact via email

AROS! – A ydych yn chwilio am ymuno ag Ysgol Glanaethwy neu Cor Aethwy (y cor oedolion)?
STOP! – Are you looking to join Ysgol Glanaethwy or Cor Aethwy (the adult choir)

gwasgwch YMA i anfon eich manylion / Click HERE to send us your details


Am unrhyw gyswllt arall defnyddiwch y ffurflen isod / For all other communication use the form below.

Eich Enw / Your Name *

Eich Ebost / Your Email *

Pwnc / Subject *

Eich Neges / Your Message

Ffeiliau perthnasol / Associated Attachments (dewisol / optional)

dynol / human? (antispam)

* angenrheidiol / required

Bydd copi o'r ebost yn cael ei enfon i'ch cyfeiriad ebost chi
A copy of your email will be sent to your email address