Jonathan

Helo a diolch o galon i chi am ddod i wefan Ysgol Glanaethwy! Gobeithio eich bod wedi mwynhau yr hyn yr ydych wedi ei weld hyd yn hyn! Cofiwch ddod

yn ol yn aml i weld y diweddaraf. Mae’r wefan dal wrthi’n cael eu hadeladu gan bod ganddom nifer o flynyddoedd o luniau, fidio a gwybodaeth am gyngherddau ac ati i ychwanegu eto….

Os hoffwch chi gael gwefan tebyg ar gyfer eich busnes bach, grwp cymdeithasol neu ysgol anfonwch ebost ataf .

 

Hello and thank you for coming to Ysgol Glanaethwy’s website! I hope you have enjoyed what you’ve seen so far! Please come back often to see the latest. The website is still under construction and we have many years of photos, videos and information on concerts and so on to add yet…

 

If you would like a similar website for your small business, school or social group please email me.

 


 

Sylwadau ac Ymatebion / Comments & Responses

Ymateb / Reply...