Llogi / Hire

Os hoffech chi logi un neu fwy o gorau Ysgol Glanaethwy, cwblhewch y ffurflen gais am alwad yn ôl i drafod eich anghenion.

If you would like to hire one or more of the Ysgol Glanaethwy choirs, complete the form below for a callback to discuss your requirements.


 

Eich Enw *

Cyfeiriad Ebost *

Rhif(au) Cyswllt *

Pa gôr(au) hoffech chi logi? / Which choir(s) would you like to book? *
Côr Iau / Junior ChoirCôr Hyn / Youth ChoirCôr Aethwy (adult choir)Côr Glanaethwy / Full ChoirDa Capo

Pa ffurf cyswllt sa orau? / What form of contact would you prefer? *
Ebost / EmailFfôn / Telephone

Pryd fyddai'n gyfleus i alw'n ôl / When would be a good time to contact you? *
YB / AMYP / PMHwyrnos / EveningCGAP / ASAP

Gwybodaeth Bellach (dewisol).

Ffeiliau Cysylltiedig / Attached Files (dewisol / optional)

Sut glywsoch chi am Glanaethwy / How did you hear about Glanaethwy? *

Bydd y wybodaeth a ddarperir yn y ffurflen gais hon yn cael ei anfon i Ysgol Glanaethwy drwy e-bost. Byddwch yn derbyn copi o'r wybodaeth a anfonwyd yn ôl at eich nghyfeiriad e-bost ar gyfer eich cofnodion.

The information provided in this application form will be sent to Ysgol Glanaethwy via email. You will receive a copy of this information back to your email address for your records.

(i gytuno / to agree)

* gwybodaeth angenrheidiol / required field